Lean lisää kannattavuutta ja kilpailukykyä!

Lean on yksinkertainen, kaikille toimialoille sopiva tuottavuuden jatkuvan parantamisen toimintamalli, jonka avulla työn tuottavuutta voidaan parantaa merkittävästi.

Lean5 Europe Oy tarjoaa kattavia ja todistetusti toimivia kokonaisratkaisuja tuottavuuden parantamiseksi, niin yksityisellä kuin julkisellakin sektorilla.

Tehtävänämme on ymmärtää yhdessä, mikä on Asiakkaan kannalta katsottuna olennaista toimintaa ja mikä ei? Toiminnasta löytyy yleensä hyvin paljon tuhlausta; turhaa tekemistä, odottelua ja etsimistä, virheiden korjaamista, jotka eivät tuota lainkaan arvoa Asiakkaalle. Nämä toiminnot vievät vain turhaa aikaa ja resursseja, kuormittavat jo valmiiksi kiireistä arkea vain lisää ja luovat lisäksi täysin turhia kustannuksia.

Lean-ajattelu tähtää tämän tuhlauksen jatkuvaan vähentämiseen yhdessä, koko organisaation voimin!

Ei juosten, vaan kävellen.

”Aika” on Lean-toiminnassa keskeinen käsite. Vähennämme jokapäiväisestä tekemisestä sellaista aikaa vievää toimintaa, joka ei lisää lainkaan arvoa Asiakkaan näkökulmasta. Samalla vapautamme aikaa oleelliseen tekemiseen: Asiakasarvotuoantoon. Voimme näin merkittävästi lyhentää esimerkiksi tilauksesta toimitukseen kuluvaa läpimenoaikaa. Tämä toimintamalli pätee aivan kaikilla toimialoilla, vain ”virtausyksikkö” on erilainen. Esimerkiksi valmistustoiminnassa se on ”tuote”, terveydenhuollossa ”potilas”.

Kokonaistuottavuus ja kilpailukyky paranevat merkittävästi, kun turhaa tekemistä vähennetään ja vapautetaan aikaa olennaiseen. Näin saadaan aikaiseksi positiivinen jatkuvan parantamisen kierre. Ei tarvitse enään kiirehtiä ja juosta päivä päivältä nopeammin, vaan matkan ”käveleminen” rauhassa riittää aivan mainiosti.

 

Lean on yksinkertaisesti toimivaa, me teemme siitä jatkuvaa käytäntöä.

Lean-toimintaan liitetään monesti myyttejä. Me puramme niitä.

Meille olennaisinta on vahva käytännönläheisyys, asioiden pitäminen yksinkertaisena ja kehitystyön tekeminen yhdessä organisaation henkilöstön kanssa siellä, missä arvotuotanto luodaan: ”Lattialla”, eli Gembassa. Toimintatapamme johtaa todellisiin, käytännössä toteutuviin ja mitattaviin tuloksiin, jatkuvaan oppimiseen, sitoutumiseen ja jatkuvan parantamisen kulttuurin kehittymiseen koko organisaatiossa.

Oman työn kehittäminen on parasta työhyvinvoinnin kehittämistä!

Käytännön Lean -toiminta parantaa toiminnan tuottavuutta kokonaisvaltaisesti: Parempi tuottavuus luo kannattavuutta, kannattavuus kilpailukykyä ja kilpailukyky mahdollisuuden kehittyä edelleen!

 

Ota yhteyttä: Tervetuloa omalle Lean-matkallesi!

”Lean5 – We Make Lean Real!”