Vuoden Lean-teko 2014, Aikawa Fiber Technologies Oy, 1. palkinto

Lean palkinto

Vuonna 2014 AFT palkittiin suomen Lean-yhdistyksen vuoden Lean-teko kilpailussa 1. palkinnolla.

Sähköisen tiedonvälityksen räjähdysmäinen kehittyminen ja paperin kulutuksen merkittävä väheneminen ovat ajaneet paperi- ja selluteollisuuden suureen murrokseen kaikkialla maailmassa. Vuonna 2009 globaalin laman seurauksena AFT Oy:n Varkauden tehtaan tilanne vaikeutui entisestään. Tehtaita suljettiin AFT Oy: n päämarkkina-alueella Euroopassa ja tuotanto keskittyi entistä vahvemmin Aasiaan. Uudella valmistusteknologialla ja sopeutetulla, pienemmällä kustannusrakenteella ei kyetty saavuttamaan riittävää liikevaihtoa ja vastaamaan yrityksen kannattavuushaasteisiin.

AFT: n tuoterakenne on siis jo nyt kilpailukykyinen, kuten myös valmistusteknologia, mutta kannattavuuden ja kilpailukyvyn parantamiseen investoinnit pelkästään tekniikkaan eivät riitä. Toimintaprosessit pitää muuttaa vieläkin asiakaskeskeisimmiksi ja kannattavimmiksi poistamalla hukkaelementtejä entistä tehokkaammin. Perinteet tuotannolle ovat pitkät ja vanhoja toimintamalleja aina sodan jälkeisestä ajasta asti on toimintakulttuurissamme edelleen mukana. Niitä on nyt tullut aika kyseenalaistaa radikaalisti. Asiakastarpeisiin tilauskokoineen ja toimitusaikoineen ei kyetä enää vastaamaan entisillä toimintamalleilla juoksematta, eivätkä ”vanhat hyvät ajat” myöskään tarjottavien tuotannon töiden suhteen koskaan enää palaa.

Lähdimme kyseenalaistamaan entistä toimintafilosofiaamme LEAN – projektin myötä. Asetimme tavoitteeksi päästä entistä nopeampaan, luotettavampaan ja joustavampaan tuotantomalliin, ja käynnistimme siihen pääsemiseksi AFT –Virtaa! –projektin. Tilaus-toimitusketjussa siirryttiin resurssitehokkuudesta virtaustehokkuuteen koko henkilöstön voimin. Muutos oli radikaali. Siirryimme työntöohjauksesta imuohjaukseen ja tuotannon kontrolloituun kappalevirtautukseen. Uudistimme toimistoketjun layoutin täysin ja osin myös layoutin tuotannossa. Kannattavuus, toimitusajat ja toimitusvarmuus ovat parantuneet merkittävästi tavoitteiden mukaisiksi ja keskeneräinen tuotanto on vähintään puolittunut.

AFT –Virtaa! oli pilottiprojekti päätuotteemme osalta. Tavoitteena oli läpimenon merkittävä parantaminen, toimitusvarmuuden parantaminen sekä markkinoiden parhaat toimitusajat pysyvästi. Ne ovat meille tärkeitä menestystekijöitä, joilla vastaamme kilpailuun ja muuttuneisiin asiakastarpeisiin. Pilottiprojekti on onnistuneesti takanapäin, ja kaikki tehtiin lisäämättä henkilökapasiteettia ja ilman sen suurempia investointeja. Muutosprosessi on saatu käyntiin. Uskomme tuotteeseemme ja uskomme omaan tekemiseemme. Myös Suomessa on vielä mahdollista tehdä tuotantoa kestävästi ja kannattavasti. Tekemämme toimintatapamuutos on osoittanut valtavan kehityspotentiaalin ja uuden suunnan tekemiseen. On aika ottaa viisaita askelia, jatkuvasti parantaen!

Antti Kettunen, Tehtaanjohtaja, Aikawa Fiber Technologies Oy

Lean palkinto