VAK – Virtaava AutoKori!

”2012 lopulla määrittelimme strategian vuoteen 2017 asti. Strategian perustana on voimakas kasvu nykyisissä tiloissa, maltillisella henkilöstön lisäyksellä. Kasvustrategian tueksi päätimme lähteä ottamaan Lean -toimintastrategiaa käytäntöön koko organisaatioon.

Yhdessä Lean5 kanssa suunnittelimme Tekesin tukeman projektin, jossa koko organisaatio pääsee osallistumaan toiminnan kehittämiseen. Aloitimme Johtoryhmästä ja siirryimme tämän jälkeen tuotantoon, jossa käymme kaikki pääprosessit läpi. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että meillä on kehittämistoimet käynnissä Lean5 ohjauksessa, lähes joka päivä vuoden 2014 aikana.

Lean5 on saanut ammattitaidollaan ja positiivisella energiallaan organisaatiomme todella innostumaan Lean -toimintamallista. Yhteishenki ja into oman työn kehittämiseen ovat nousseet uudelle tasolle.

Päätavoitteeksi asetimme 2014 tuotannon läpimenoajan puolittamisen, joka näyttää olevan tätä kirjoitettaessa keväällä 2014 jo hyvää vauhtia toteutumassa, vaikkakin Lean matkamme on vielä kuitenkin alkutaipaleella.”

– Matti Virtanen, Toimitusjohtaja