Lean- ja 5S -toimintamallin käyttöönotto on edennyt hyvin Telatek Servisessä.

Ensimmäiset askeleet otimme Servicen osalta alkuvuonna 2018 Raahen toimipisteessä ja tällä hetkellä Lean-oppeja on sovellettu myös Porvoon ja Nokian yksiköissä. Näitä ennen vastaava projekti oli viety läpi Telatek Works Oy:n Taivalkosken konepajalla. Kittilän yksikön koulutukset käydään myös 2019 loppuvuoden aikana, jonka jälkeen koko Telatek-ryhmä on käynyt läpi Lean-koulutukset. Jo tällä hetkellä on paljon nähtävissä Lean/5S -toimintamallin toimivuudesta ja sen tuomista hyödyistä työpaikkojen järjestykseen, päivittäisjohtamiseen ja työprosessien organisointiin. Näiden asioiden kautta myös työturvallisuus on parantunut ja tapaturmien riski pienentynyt. Nämä näkyvät myös Telatek Servicen hienona tapaturmattomien päivien jaksona, joka on tämän jutun kirjoittamishetkellä jo 360 päivää.

Lean-toimintamallin tuomat edut järjestelmällisen toiminnan ja työturvallisuuden kautta tulee nähdä myös mahdollisuutena ja kilpailuetuna, jolla erotumme positiivisesti asiakkaillemme muiden kilpailijoidemme joukosta.

 

 

Tällä hetkellä käydyt Lean- ja 5S -koulutukset ovat saaneet positiivisen vastaanoton kaikissa toimipisteissä. Alkuvaiheen pienet epäluulot ovat karisseet pois jo heti ensimmäisten koulutuspäivien aikana, kun henkilöstö on havainnut mallin tuomat helpotukset jokapäiväiseen työntekoon.

Kuten mallin luoja Taiichi Ohno on sanonut ”Emme juokse nopeammin,  vaan opimme kävelemään lyhyemmän matkan.”

Tämä näkyy erityisesti työpisteiden tavaroiden järjestyksessä, koska kaikki ylimääräinen tavara on heitetty pois ja tarvittaville laitteille ja työkaluille on omat paikkansa. Suuri kiitos positiivisen asenteen luomiselle ja asioiden selkokieliselle esille kerronnalle kuuluu Lean-koulutujallemme Petri Takatalolle. Petri on nähnyt Telatek Servicen Lean-matkan ja tiivistää kouluttajan näkökulmasta oppimisprosessin seuraavasti:

”Kuten Lean-toiminnan yksi kulmakivistä on ajattelumalli, eli opitaan näkemään prosessien kannalta: miten arvo muodostuu asiakkaan näkökannalta, mikä Telatek Servicen prosessien arvoketjussa on arvoa tuottavaa toimintaa ja mikä aiheuttaa turhaa hukkaa. Ilman ajattelumallia, asennetta, toimivaa ydintiimiä ja aktiivista henkilöstöä muutokset toiminnassa eivät välttämättä ole pysyviä.

Erittäin iso asia on myös johdon tuki kehittämiseen ja jatkuvaan parantamiseen, mikä on mielestäni erittäin hyvä Telatek-konsernin toiminnoissa. Hienoa työtä olette tehneet ja loistavia tuloksia saavuttaneet, mutta on muistettava, että toimivissa Lean-organisaatioissa jatkuva parantaminen ei lopu koskaan! Jaksakaa aina vain tuoda uusia kehitysideoita esille toiminnan parantamiseksi.

Kiitos, että olen saanut olla tukemassa ja ohjaamassa teitä Lean-matkalla. Ilman ydintiimin ja henkilöstön aktiivisuutta, kiinnostusta kehittämistä kohtaan ja ammattitaitoanne olisi Lean-implementointi missä tahansa organisaatiossa liian iso haaste!”

”Alone we can do so little, together we can do so much ”

Olemme nyt Telatek Servicessä hyvällä tiellä Lean-prosessissa. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että olemme tehneet kaikki tarvittavat asiat. Lean ja 5S on jatkuvaa parantamista, jossa prosessi ei pysähdy koskaan. Toivon, etä parannamme jatkossa työmme turvallisuutta, laatua sekä luomme miellyttävän ja tuottavan työympäristön, jolloin olemme haluttu työnantaja sekä luotettava yhteistyökumppani asiakkaillemme.

Mika Väänänen

Tuotantopäällikkö

Telatek Sevice Oy