Viime aikoina olen päässyt tutustumaan laajasti julkisen sektorin organisaatioiden strategioiden luontiin. Matka on ollut erittäin mielenkiintoinen ja herättänyt miettimään esimerkiksi kysymystä siitä, mitä eroa on yksityisen puolen ja julkisen puolen strategiatyöllä. Pyrin tiivistämään muutamia päälöydöksiä seuraavissa pohdinnoissa.

Tämän hetken näkemys mustavalkoisesti katsottuna on, ettei eroavaisuutta ole paljoakaan. Tämän perustan ajatukseen, että kaupunki on täynnä pieniä yrityksiä, jotka pyrkivät toteuttamaan julkisen puolen perustehtävää.
Usein kaupungin perustehtävänä ilmoitetaan: elinvoiman kehittäminen, asukkaiden hyvinvoinnin edistäminen ja yhteisöllisyyden vahvistaminen. Mitä tämä sitten tarkoittaa käännettynä yritysmaailman tavoitteisiin: tuottavuuden ja kilpailukyvyn parantaminen, henkilöstön hyvinvoinnin ja osaamisen kehittäminen yhteisvoimin. Tästä, kun otamme askeleen syvemmälle ja keskustelemme prosessien toimivuuden tavoitteista, huomaamme, että molemmilla puolilla taitaa olla samanlaiset tavoitteet: tuottaa riittävillä ja osaavilla resursseilla yksinkertaista palvelua / laadukkaita tuotteita ja kaiken kukkuraksi vielä oikeaan aikaan tarpeiden mukaisesti.

Yllä mainituista syistä johtuen olemme yhdessä eräänkin asiakkaan kanssa siirtymässä luottavaisin mielin strategian jalkauttamiseen. Olemme päättäneet ottaa yritysmaailmasta hyvin tutun menetelmän, päivittäisen johtamisen, työmme tueksi. Päivittäinen johtaminen on parhaimmillaan jatkuva prosessi, mikä varmistaa palveluiden tuottamisen organisaation strategian tavoitteiden mukaisesti.

Lähikuukaudet tulevat näyttämään, millä tavalla ns. valkotaulujohtaminen otetaan vastaan kaupunkiorganisaation eri tasoilla. Lähipäivien koulutuksissa on tullut ainakin positiivista kaikua, että olemme oikealla tiellä. Tämän perustan teollisuuden esimerkkikuvien yhteydessä kuultuihin kommentteihin, että hei, tuohan olisi hyvä ja tämähän voisi toimia meilläkin!

Teemu, Lean-valmentaja

Teemu Elomaa