Parma Oy

Läpäisyn lyhennystä!

Suomen suurimman betonielementtien valmistajan, Parma Oy:n, Lean-kehitys on pienentänyt tuotannon läpimenoaikoja selkeästi.

”Kangasalan, Forssan ja Nurmijärven seinätehtailla tuotannon läpimenoaikoja on saatu pienennettyä Lean5 Europe Oy:n vetämissä kehityshankkeissa jo projektin alkuvaiheessa. Tehtaiden johtamisjärjestelmää on myös uudistettu lean-lähtöiseksi.

Päivittäisellä johtamisella päästään heti kiinni ongelmatilanteisiin, eivätkä ongelmat pääse kasvamaan liian suuriksi. Tällä on mm. laatuun positiivinen vaikutus.”

-Jukka Lindroos, Parma Lean -koordinaattori