Orion Oyj

”Orion on suomalainen lääkkeiden ja diagnostisten testien kehittäjä – hyvinvoinnin rakentaja, joka toimii maailmanlaajuisesti. Aloitimme yhteistyön Lean5:n kanssa keväällä 2015 osana yhden tuotanto-osastomme laajennuksen suunnittelua. Halusimme saada lisävoimaa prosessi- ja tilasuunnitteluun omien resurssiemme ollessa kiinni muissa projekteissa sekä hakeaksemme uusia ideoita ja lähestymistapoja tuotantotilojen suunnitteluun huomioiden Lean-näkökulman jo suunnitteluvaiheesta alkaen. 

Projektin tarkoituksena oli tuottaa suunnitelma uudesta osastosta, jonka tulee täyttää tulevaisuuden korkeat vaatimukset niin työturvallisuuden, laadukkuuden kuin tehokkuuden osalta. Projekti käynnistyi reippaalla ja innokkaalla otteella. Lean 5 lähestymistapa oli aktiivinen ja osallistava, kaikki projektissa mukana olleet olivat täysillä mukana alusta loppuun. Suunnittelussa käytettiin oikeanlaisia työkaluja, mm. 5S, VSM ja pahviset mock-upit, joiden avuilla vältyttiin varmasti monelta tulevalta muutokselta rakenteisiin sekä löydettiin sujuvia ratkaisuja operaattorin päivittäiseen työhön.

Projekti saatiin päätökseen aikataulussa ja suunniteltu tuleva tuotantotila on laskelmien perusteella noin 50 % aikaisempaa tehokkaampi. Vaikka tilaa ei vielä ole rakennettu on kaikilla vakaa usko, että lukuihin tullaan pääsemään kun tila tulevaisuudessa otetaan käyttöön. Opimme projektilta ja Lean 5:ltä paljon projektin aikana ja moni projektin jäsen näkee maailman hieman eri tavalla kuin aikaisemmin.”

Juho Hellman – Development Manager
Ville Mäkelä – Production Manage