Ennen siirtymistäni Lean-valmentajaksi yrityselämän puolelle toimin 15 vuoden ajan ammattivalmentajana liikunnan ja urheilun parissa. Työssäni golfvalmentajana pohdin usein, kuinka sujuvasti samoja oppeja ja kerättyä kokemusta voitaisiin hyödyntää myös työelämän tarpeisiin. Oppimisen näkökulmasta tavoitteisiin pääseminen vaati erityisesti oppimisen kokemuksellisuutta, eli käytäntöön tuomista. Useinkaan pelkkä puhuminen ja tiedon siirtäminen ns. banking systeemillä ei tuonut parhaita tuloksia vaan ehdottoman tärkeää oli päästä kokeilemaan opeteltavia asioita käytännössä. Oppimisen varmistamiseksi myös me Lean5:lla lähdemme toiminnassamme tästä keskeisestä ajatuksesta ja siitä syystä haluammekin olla Euroopan käytännönläheisin Lean-valmennustalo.

Lean-ajattelusta löysin runsaasti myös muita urheiluvalmennuksessa käytettyjä hyviksi koettuja malleja. Kehittäminen lähtee usein siitä, että luodaan asiakkaalle todenmukainen kuva tilanteesta missä ollaan. Golfissa tämä toteutettiin esimerkiksi kuvaamalla suoritus. Materiaalia tulkittiin yhdessä urheilijan kanssa ja arvioitiin lähtötilannetta sekä luotiin tavoitteet. Leanissä puhumme prosessien nykytilasta sekä tahtotilasta ja niiden kuvaamiseen käytämme mm. hyvin visuaalista työkalua nimeltä arvovirtakartoitus. Samoin kuin kameralla kuvaamalla, niin myös visuaalisen kartoituksen avulla valmennettavat saavat kirjaimellisesti hyvin konkreettisen kuvan siitä, minkälaisista lähtökohdista kehittämistä lähdetään toteuttamaan. Kartoituksen tahtotilassa taas luodaan näkymä siitä, mihin halutaan päätyä. Visuaalisen palautteen saamiseen liittyy monesti voimakkaita ahaa-elämyksiä siitä, että noinko olemme prosessimme toteuttaneet. Usein asetelma onkin se, että toimintaamme ohjaa mielikuvat, jotka eivät aina vastaa todellisuutta.

Oppiminen on hyvin kontekstisidonnaista ja tästä syystä tulee varmistaa, että oppiminen tapahtuisi siellä, missä varsinaista työtä tehdään, tai kuten Lean-ajattelussa sanomme, siellä missä arvoa tuotetaan. Parhaat tulokset saadaan aina silloin, kun päästään soveltamaan opittuja asioita suoraan omassa työssään. Mikäli haluat kehittää tiettyjä prosesseja niin mene Gembaan, eli sinne missä kyseinen arvo tuotetaan. Golfissa vastaava asetelma voisi olla tilanne, jossa harjoittelu tapahtuu varsinaisen kenttäympäristön ulkopuolella, kuten harjoittelualueella eli rangella. Usein saattoi olla niin, että harjoitellessa kaikki sujui mutkitta mutta kun konteksti muuttui niin toiminta ei vastannut enää harjoiteltua. Tärkeää olikin aina varmistaa siirtovaikutus eli, että kyseiset opit saatiin siirrettyä peli-/kilpailutilanteen kontekstiin.

Me Lean5:lla lähdemme valmennuksissa aina hyvin käytännönläheisestä toiminnasta ja pyrimme konkretiaan. Tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että keskeisenä osana valmennuksemme tavoitteita on aina yhdessä asiakkaan kanssa pilotoida jokin yhdessä sovittu prosessi tai prosesseja. Lean-ajatteluun kuuluukin vahvasti tämänkaltainen kokeilemalla oppimisen kulttuuri ja filosofia. Plan, Do, Check, Act on yksi keskeinen kehittämisen työkalu Lean-ajattelussa. Suunnittele, kokeile, tarkista ja tee tarvittavat korjaukset. Kehittämiseen sisältyykin luonnollisesti aina myös hyvä suunnittelu ja mitattavuuden varmistaminen, jotta voisimme paremmin arvioida toimenpiteiden vaikuttavuutta.

Caius Haustrup, Lean-valmentaja