Käytännönläheinen koulutus

Lean5 Perusteet

Koulutuksen tavoitteena on lisätä osallistujien Lean-periaatteiden ja jatkuvan kehittämisen kulttuurin ymmärrystä, joka johtaa koko organisaation tuottavuuden ja työhyvinvoinnin paranemiseen. Tavoitteena on myös oppia tunnistamaan prosessien hukkatoimintoja, rakentaa kilpailukykyä ja vähentää muutosvastarintaa.

Koulutuksessa tullaan käymään läpi Leanin historia ja taustat, arvotuotanto ja sen määrittely, hukkatoimintojen oireet, prosessien virtaus ja tehokkuusparadoksi sekä keskeisimmät Lean-menetelmät, kuten 5S, VSM, 5xMiksi, PDSA & A3 ja SMED.

Lean5 Johtaminen

Koulutuksessa käydään läpi Lean-johtamisen perusteet ja käytännöt. Tavoitteena on kasvattaa osallistujien ymmärrystä Lean-johtamisen filosofiasta ja sen keskeisimmistä käytännöistä. Koulutuksessa pureudutaan muun muassa muutosjohtamisen haasteisiin, työyhteisöjen erilaisiin persoonallisuustyyppeihin, Lean-päivittäisjohtamiseen, toiminnan mittaamiseen sekä opitaan Lean-johtamisen työkalut käytännössä, kuten 5xMiksi, PDCA&A3, LDM/PJ.

Lean5 Arvovirtakartoitus VSM

VSM =Value Stream Mapping

Tavoitteena on, että koulutuksen jälkeen osallistuja osaa tunnistaa organisaationsa arvoketjun asiakkaan ja arvotuotannon näkökulmasta. Koulutuksessa osallistuja oppii ymmärtämään, mitkä arvovirran osat ovat lisäarvoa tuottamattomia ja aiheuttavat ainoastaan kustannuksia. VSM-koulutuksessa opitaan kuvaamaan nykytila ja tahtotila sekä niiden suunnittelu ja mittaaminen. VSM on kehittämisprosessin työkalu, jonka oppien kautta osallistuja osaa viedä läpi yhdessä halutun muutoksen sen suunnittelusta aina käyttöönottoon saakka.

Lean5S -toimintamalli

Koulutuksen tavoitteena on ymmärtää 5S-toimintamallin perusteet, hyödyt ja niiden soveltaminen käytännössä. 5S-koulutuksen avulla osallistujat oppivat näkemään oman toimialansa hukkatoimintoja ja näin parantamaan työympäristöä jatkuvasti tuottavammaksi, siistimmäksi ja turvallisemmaksi.

Lean5 -peli®

Lean5 -pelin tavoitteena on käytännön tekemisen kautta oppia ymmärtämään Lean-periaatteet ja hyödyt. Peli kuvaa yksinkertaistettua tilaus-tuotanto-toimitus –ketjua, käsittäen kaikki yrityksen tärkeät toiminnot ja ympäröivät tukifunktiot. Lean-peliä varten on rakennettu peliympäristö, jossa jokaiselle osallistujalle annetaan käytännön rooli.

Lean5 Boot Camp

Boot Campissa yhdistyvät Lean5 -perusteet sekä Lean5 -peli. Tavoitteena on antaa kahdessa päivässä rautaisannos oppia siitä, miten tuottavuutta parannetaan käytännössä, miten poistetaan hukkaa ja mitä voit tehdä heti omalla työpaikallasi. Ensimmäisen päivän perusteet otetaan käyttöön toisen päivän Lean5 -pelissä.