Vuoden Lean Teko 2014, ensimmäinen palkinto!

Lean palkinto

Sähköisen tiedonvälityksen räjähdysmäinen kehittyminen ja paperin kulutuksen merkittävä väheneminen ovat ajaneet paperi- ja selluteollisuuden suureen murrokseen kaikkialla maailmassa. Eurooppa ja Pohjois-Amerikka ovat menettäneet johtavan markkina-asemansa paperin ja sellun valmistajina, ja Aasian ja Etelä-Amerikan markkinoiden vahvistuminen ovat mullistaneet kilpailutilannetta ja koko teollisuuden alaa. Paperin ja sellun kysynnän väheneminen ovat johtaneet tehtaiden sulkemisiin, mutta haasteisiin on pyritty vastaamaan myös tehtaiden modernisointien ja tuotannon tehostamisen myötä.

Tällä murroksella on ollut vaikutusta koko paperi- ja selluteollisuuden laitetoimittaja ja alihankintaketjuun, eikä Aikawa Fiber Technologies Oy (AFT), paperi- ja selluteollisuuden varaosa- ja laitetoimittajana, ole jäänyt osattomaksi tässä suuressa murroksessa. Sotakorvausteollisuuden myötä syntynyt Varkauden seulalevytehdas on nähnyt kasvun vuodet ja kokenut kysynnän muutoksen myötä seuranneet vaikeudet. Vuosikymmenten aikana tehtaan omistajat ovat vaihtuneet useasti, ja tuotemix sekä valmistustavat ja toimintakulttuuri ovat vaihtuneet vuosien mittaan. Kysynnän vaihtelut ovat myös vaikuttaneet yrityksen tuloksentekoon, mutta AFT on kuitenkin kyennyt säilyttämään tuotteidensa kysynnän ja asemansa markkinoilla. Metallin valmistuksen pitkät perinteet ja korkea osaaminen ovat olleet menestyksen takana, ja säilyttäneet myös työpaikat Suomessa ja Varkaudessa. AFT: n tuotteet ovat säilyneet teknisesti kilpailukykyisinä, mutta vuosituhannen vaihtumisen myötä vauhdittunut teollisuuden alan murros on johtanut siihen, että AFT on käytännössä kamppaillut vuodesta toiseen elossapysymisestään.

Vuonna 2009 globaalin laman seurauksena tehtaan tilanne vaikeutui entisestään. Globaalin johdon päätöksestä volyymituotteen (MacroFlow2 seularumpu) tuoterakenne uudistettiin ja sen valmistusteknologiaan investoitiin merkittävästi, mikä mahdollisti tuotannon jatkamisen kannattavasti Suomessa alentuneella volyymilla. Tämä suunnitelma toteutui vuosina 2010–2011, mutta samanaikaisesti kilpailutilanne paperi- ja sellumarkkinoilla kuitenkin kiristyi entisestään. Tehtaita suljettiin AFT Oy: n päämarkkina-alueella Euroopassa ja tuotanto keskittyi entistä vahvemmin Aasiaan. Uudella valmistusteknologialla ja sopeutetulla, pienemmällä kustannusrakenteella ei kyetty saavuttamaan riittävää liikevaihtoa ja vastaamaan yrityksen kannattavuushaasteisiin.

AFT: n tuoterakenne on siis jo nyt kilpailukykyinen, kuten myös valmistusteknologia, mutta kannattavuuden ja kilpailukyvyn parantamiseen investoinnit pelkästään tekniikkaan eivät riitä. Toimintaprosessit pitää muuttaa vieläkin asiakaskeskeisimmiksi ja kannattavimmiksi poistamalla hukkaelementtejä entistä tehokkaammin. Perinteet tuotannolle ovat pitkät ja vanhoja toimintamalleja aina sodan jälkeisestä ajasta asti on toimintakulttuurissamme edelleen mukana. Niitä on nyt tullut aika kyseenalaistaa radikaalisti. Asiakastarpeisiin tilauskokoineen ja toimitusaikoineen ei kyetä enää vastaamaan entisillä toimintamalleilla juoksematta, eivätkä ”vanhat hyvät ajat” myöskään tarjottavien tuotannon töiden suhteen koskaan enää palaa.

Lähdimme kyseenalaistamaan entistä toimintafilosofiaamme LEAN – projektin myötä. Asetimme tavoitteeksi päästä entistä nopeampaan, luotettavampaan ja joustavampaan tuotantomalliin, ja käynnistimme siihen pääsemiseksi AFT –Virtaa! –projektin. Tilaus-toimitusketjussa siirryttiin resurssitehokkuudesta virtaustehokkuuteen koko henkilöstön voimin. Muutos oli radikaali. Siirryimme työntöohjauksesta imuohjaukseen ja tuotannon kontrolloituun kappalevirtautukseen. Uudistimme toimistoketjun layoutin täysin ja osin myös layoutin tuotannossa. Kannattavuus, toimitusajat ja toimitusvarmuus ovat parantuneet merkittävästi tavoitteiden mukaisiksi ja keskeneräinen tuotanto on vähintään puolittunut.

AFT –Virtaa! oli pilottiprojekti päätuotteemme osalta. Tavoitteena oli läpimenon merkittävä parantaminen, toimitusvarmuuden parantaminen sekä markkinoiden parhaat toimitusajat pysyvästi. Ne ovat meille tärkeitä menestystekijöitä, joilla vastaamme kilpailuun ja muuttuneisiin asiakastarpeisiin. Pilottiprojekti on onnistuneesti takanapäin, ja kaikki tehtiin lisäämättä henkilökapasiteettia ja ilman sen suurempia investointeja. Muutosprosessi on saatu käyntiin. Uskomme tuotteeseemme ja uskomme omaan tekemiseemme. Myös Suomessa on vielä mahdollista tehdä tuotantoa kestävästi ja kannattavasti. Tekemämme toimintatapamuutos on osoittanut valtavan kehityspotentiaalin ja uuden suunnan tekemiseen. On aika ottaa viisaita askelia, jatkuvasti parantaen!

Antti Kettunen, Tehtaanjohtaja, Aikawa Fiber Technologies Oy